Kytkentä

Perävaunun kykentämassa saa olla:

 • Jos hinattava ajoneuvo on jarruton: enintään 750 kg tai enintään puolet omasta massasta, pienimmän näistä arvoista ollessa määräävä;
 • Jos hinattava ajoneuvo on varustettu jarruin: enintään auton valmistajan hyväksymän massan tai vetoauton kokonaismassan suuruinen, pienimmän näistä arvoista ollessa määräävä; jos valmistaja ei ole ilmoittanut sallitua perävaunumassaa, se saa olla enintään vetoauton omamassan suuruinen.
 • Maastohenkilöautoon kytkettäessä: enintään auton valmistajan tai 1,5 kertaa vetoauton kokonaismassan suuruinen, piennimän näistä arvoista ollessa määrävä.

 

 Auton vetokoukun korkeus:

Auton vetokoukun korkeus maanpinnasta EU:n standardin mukaan on 350-450 mm.

Tuottajan suosittelema korkeus vetokoukulle maanpinnasta on 340 mm ±35mm.

 

Kuulakytkimen käyttö – kytkentä ja irtikytkentä

Perävaunun kuulakytkin on tyyppikatsastettu. Kytkimelle sallitua suurinta painoarvoa ei kuormittaessa saa ylittää.

Toiminnan varmistamiseksi kuulakytkimen liikkuvat osat on hyvä voidella säännöllisesti (2 kertaa vuodessa).

 

Kytkentä ja irtikytkentä:

Vetoauto on helpompi siirtää vaunun eteen kytkemistä varten kuin vetää raskas vaunu ajoneuvon taakse. (Jos vaunun liike ei olekaan enää lihasvoimin hallittavissa voi aisa turmella vetoauton perää tai siirtäjä saattaa loukkaantua).

 

Kytkentä:

 1.  Irrota käsijarru (jos perävaunu on varustettu jarruilla).
 2.  Siirrä vaunu ajoneuvon taakse, niin että vetokuula on auton vetokoukun kohdalla.
 3.  Aseta kuulakytkin vetokoukkuun: laske nokkapyörän avulla perävaunun vetokoukkua alaspäin, kunnes se on tarkalleen vetokoukun kohdalla.
 4.  Kuulakytkin lukkiutuu ajoneuvosi vetokoukkuun automaattisesti. BPW- sekä Knott-vetopäällä on lukkiutuneessa asennossa kahvan alapuolella vihreä + merkki.
 5.  Aukaise nokkapyörän klemmari ja vedä nokkapyörä ylös ja kiinnitä ajosuuntaisesti aisaan.

 

Irtikytkentä

Irrota nokkapyörä ja kiinnitä klemmarilla alkuasentoon. Vedä kahva ylöspäin X- asentoon. Nosta kuulakytkin irti vetokoukusta. Kiristä käsijarru (jos perävaunu on varustettu jarruilla) tai käytä renkaitten pysäytyspalikoita.

 

Kuorman lastaus

Perävaunun suurin sallittu kuorman paino ilmoitetaan rekisteröintitodistuksessa.

Älä koskaan ylikuormita perävaunua, sillä se heikentää ajo-ominaisuuksia, ylikuormittaa jarrujärjestelmää ja voi vaarantaa liikenneturvallisuuden. Ylikuormaus voi myös vaurioittaa mm. renkaita, akselia ja alustaa ja se aiheuttaa aina takuun ja reklamaatio-oikeuden raukeamisen.

Huom! Rakennusmateriaalit, kuten tiili- , hiekka- ja muut vastaavat kuormat ovat erittäin raskaita tilavuuteensa nähden: vaunu ylikuormittuu useimmiten voimakkaasti.

Tarkista aina ensin perävaunun kantavuus.

 

Kuorman sijoitus

Muutamien aineiden paino: kg / kuutio: 1000 litraa, helpottaa laskemaan paljonko vaunuun voi laittaa kuormaa ylittämättä kantavuutta tai vetoauton suurinta sallittua perävaunupainoa.

Betoni 2200 kg, Heinät irtona 70 kg, Hiekka KARKEA 1500 kg, Hiekka kostea 2000 kg, Jää 800 kg, Koivupuu ilmakuiva 650 kg, Koivipuu tuore 850 kg, Kuusipuu ilmakuiva 450 kg, Multa kuiva 1600 kg, multa koskea 2000 kg. Peruna 650 kg, Savimaa koskea 2100 kg, sora 1900 kg, tiili 1600 kg, Turve kuiva 400 kg

 • Huolehdi, ettet ylitä suurinta sallittua kokonaispainoa.
 • Kuorma tulee lastata tasaisesti – ei toispuoliseksi. Kuorman liikkuminen on estettävä sitomalla se huolellisesti. Ajoneuvo-yhdistelmänne kulkee huomattavasti tasaisemmin ja pehmeämmin, jos perävaunun kuorma lastataan mahdollisimman alas akseleiden päälle. Näin saavutetaan parhaat ajo-ominaisuudet sekä jarrutusteho.
 • Huolehdi renkaiden tasapainotuksesta sekä yhtäläisestä ilmanpaineesta. Näin vältät pyörän laakerivauriot.
 • Talvirenkaat M+S merkinnällä ovat pakollisia ainoastaan jarrullisille vaunuille.
 • Suosituspaineet renkaille : R13 2,5 BAR; R14 C 3,5 BAR; R10 6 BAR
 • Aisapaino – sääntönä on noin 10% perävaunun painosta. Yleensä noin 30-100kg. Jarruttomilla perävaunuilla vähemmän kuin 5%.
 • Väärä aisapaino heikentää ajo-ominaisuuksia ja on vaarallinen liikenteessä.
 • Tarkasta, ettei perävaunu mene peruutustilanteessa ristiasentoon auton kanssa.

Noudata yleisiä säädöksiä!

 

Kuorman sidonta

 • Kuorma täytyy aina sitoa ja varmistaa niin, ettei se pääse liikkumaan ja heikentämään ajo-ominaisuuksia, irtoamaan lavalta ja aiheuttamaan esine-, omaisuus- tai henkilövahinkoja.
 • Kevyet tavarat on helpointa kiinnittää suojapeitteellä tai parilla sidontaliinalla.
 • Betanet-lavavaunuissa on sekä kuormasidontakoukut lavan sisäpuolella, että sidontalenkit ulkopuolella.
 • Raskaat tavarat täytyy kiinnittää siten, etteivät ne pääse liikkumaan sivulle, eteen, taakse tai ylöspäin. Kuorma, joka ei peitä koko lavaa, täytyy teljetä puupalikoilla, kuormalavoilla tai vastaavilla ja sen jälkeen sitoa. Tarkista sidontaliinan sopivus, eri painoille on eri sidontaliinat.
 • Autot ja veneet tulee kiinnittää vinssivaijerin lisäksi edestä ja takaa turvallisella tavalla. Vinssi ei ole tarkoitettu kuorman kiinnitykseen – ainoastaan kuorman lastaukseen. Erityyppisillä vaunuilla on erilaiset kuorman kiinnitysohjeet. Lue lisää lavaperävunujen, autotrailerien ja venetrailerien käyttöoppaasta.

Kysy lisää myyjältäsi!

 

Turvallisuustarkastukset

Ennen ensimmäistä ajoa:

 • Kuulakytkimen kiinnitys vetokoukkuun tarkistetaan.
 • Huomio! Kuulan pitää olla varmistetusti kiinni kytkimessä ( BPW:n ja Knott:in kuulakytkimien valvontalaitteesta näkee heti lukitustilan – vihreä plussa merkki).
 • Renkaiden ilmanpaine tarkistetaan, noin 2,5 bar. Katso lisää p.4.1 Renkaiden suositeltava ilmanpaine
 • Auton ja perävaunun välinen sähkökytkentä ja kaikki valot (jarru- , suunta- ja äärivalot) tarkistetaan.
 • Varmistetaan, että nokkapyörä on nostettu ylös sekä kiinnitetty kunnolla, ja että pyörä on ajosuuntaan.
 • Tarkistetaan että kaikki irroitettavat osat (esim. lisälaidat, kuomu) ovat kunnolla kiinni ja lukittu.
 • Käsijarru on vapautettu.
 • Ennen ensimmäistä ajokertaa tarkistakaa renkaiden kiinnityspultit.

 

 

Lastaus vinssillä (vinssi on lisävaruste):

 1. vedä vinssivaijeri ulos ja kiinnitä lastattavaan ajoneuvoon (koneeseen)
 2. nosta ajoneuvo ylös veivaamalla vinssiä. Jos ajoneuvo on ajettavassa kunnossa voidaan vaiheet 1 ja 2 tehdä siten että se ajetaan rauhallisesti ja varovasti ylös traileriin.
 3. kun ajoneuvo on kuljetusalustalla, se vakautetaan pysäytyspalikoilla. 
  Irralliset ajosillat irroitetaan ja kiinnitetään tiukasti niille tarkoitettuun laatikkoon autotrailerin keulassa.
 4. varmista lastattu ajoneuvo kiristysliinalla. Autot ja muut vastaavat kiinnitetään kaikista pyöristä. 
  HUOMIO! Vinssi ei ole tarkoitettu kuorman kiinnitykseen vaan kuorman lastaukseen ja purkamiseen.
 5. tarkista ettei mikään ole irti ja että kuorma on vakaa. Irroita käsijarru perävaunusta ja tee tavanomainen tarkistus ennen ajoa (katso huolto- ja käyttöoppaan p.5.1. )

 

Kippi

Jos perävaunu on varustettu kipillä, kiristä ensin vaunun käsijarru. Avaa sen jälkeen aisan lukko, jolloin perävaunu kääntyy kipattuun asentoon etuosassa käsin nostettaessa tai takaosassa alas painamalla.

Jos perävaunu on varustettu kippiruuvilla, se kierretään kippausasentoon ennen lastauksen aloittamista.

Perävaunun huolto- ja käyttöopaassa on annettu yleiset lastausohjeet, esim. kuorman sijoittaminen, aisapaino ja kuorman kiinnitys.

 

Käyttoohje venetrailereille

Peruutus veteen

Perävaunua ei saa käyttää siten että valolaitteet tulevat veden kanssa kosketukseen, kuten peruuttaa tai ajaa veteen niin että valolaitteet joutuvat veden alle. Tällöin saattaa olla sähkölaitteissa oikosulun vaara. Jos kuitenkin joudut kyseiseen tilanteeseen, irrota pistoke ajoneuvosta. Vedä käsijarru päälle, ennen kuin poistut autosta.

HUOMIO! Veteen peruutettaessa takuu päättyy!

 

Kiinnitä vene

Irroita vinssin suljin vetämällä veiviä eteen päin ja nosta suljin ylös. Vedä vinssivaijeri/liina aivan vaunun taakse. Nokkapyörän asennon pitää olla suorassa asenossa vetosuuntaan päin.

Aja vene vaunua vasten ja kiinnitä vinssivaijerin/liinan jousihaka keulan renkaaseen.

Nosta vene varovasti ylös vinssillä. Itsesäätyvällä keinulla vene ohjautuu automaattisesti oikein trailerille.

HUOMIO! Vinssi ei ole tarkoitettu kuorman kiinnitykseen vaan kuorman lastaukseen ja purkamiseen.

Kaikki Betanet-venetrailerit on varustettu keinulla.

Tarkista, että vene seisoo vakaasti kölirullien päällä.

Varmista, että vinssi on lukittu.

 

Veneen kiinnittäminen traileriin

Kiinnitä vene vahvoilla kiinnitysliinoilla edestä ja takaa. Kiristä kiinnitysliinat niin, ettei vene pääse kääntymään kuljetuksen aikana. Tarkista sivutuet – ne eivät saa liikkua.

Tarkista, että valot toimivat.

Jos venetrailerissa on irroitettava valosarja, irroita pistoke ennen veneen veteenlaskua ja vedä valoputki ulos veteen ajon ajaksi.

Irroitettavassa valosarjassa on säätövaraa. Lue lisää teknisistä tiedoista.

Jos jokin esine ulottuu yli metrin lavan ulkopuolelle, siihen tulee kiinnittää punainen viiri tai punainen lamppu.

HUOMIO! Tarkista että aisapaino on oikea (max 10%)! Jarrutomilla trailereilla : 5%.

HUOMIO! Vinssi ei ole kiinnitysväline!

 

Vesillelasku

Peruuta niin, että vesi ulottuu trailerin renkaaseen- mutta ei vanteeseen asti. Jos vesi ulottuu korkeammalle, pyörälaakerit voivat vaurioitua. Kiristä auton käsijarru ennen autosta poistumista.

Irroita vinssin salpa vetämällä kampea eteenpäin ja työntämällä salpa ylös.

Päästä vene varovasti alas kääntämällä vinssin kampea taaksepäin.

Itsesäätyvää keinua käyttäessä vene ohjautuu vaunussa automaatisesti oikein.

 

Hoito ja huolto

Puhdista vaunu ja rasvaa jarruvaijerit ja työntöyksikkö.

Tarkasta vinssivaijerit/hihnat ja vaihda ne, jos niissä on suuria vaurioita. Voitele vinssivaijeri ja vinssi tavallisella öljyllä. Tarkasta koko vaunun kunto, ilmapaineet, valot ym. Säädä jarrut aina 500 km:n ajon jälkeen sekä aina tarvittaessa.