Huolto-ohjeiden noudattaminen sisältyy takuuehtoihin. Annamme perävaunulle kahden (2) vuoden takuun seuraavin ehdoin:

Annamme materiaali- tai valmistusvirheitä koskevan täyden takuun.

Valmistaja takaa, että takuuaikana materiaali- ja valmistusvirheitä ei synny. Mikäli niitä kuitenkin ilmenee, valmistaja korjaa virheet.

Takuu tulee voimaan vaunun käyttöönotosta ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua tästä ajankohdasta.

Takuun voimassaolon ehtona on, että huoltomääräyksiämme on ehdottomasti noudatettu.

 

Takuu päättyy:

jos ostaja ei ilmoita jälleenmyyjälle perävaunussa ilmennyttä vikaa heti tai ei anna jälleenmyyjälle mahdollisuutta tarkistaa ja poistaa vikaa.

jos perävaunua on käytetty väärin ja käyttöohjeita ei ole noudatettu. Vahingot, jotka aiheutuvat sallitun kokonaispainon ylittämisestä, eivät kuulu takuun piiriin.

perävaunua on korjattu tai huollettu sellaisessa huoltopaikassa, joka ei kuulu valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksymien huoltopaikkojen joukkoon.

Ostaja ei ole huomioinut valmistajan käyttö- ja huolto-oppaassa antamia yleisohjeita. Valmistajan asettamia huoltovälejä sovelletaan normaaleihin tieoloihin. Poikkeuksellisia käyttöolosuhteita ovat esim. tavallista kovempi rasitus tai runsas kuormitus ajettaessa esim. maastossa tai kuoppaisilla teillä. Edellä mainituissa olosuhteissa ajaminen edellyttää tiheämpää huoltoväliä.

 

Takuu ei sisällä:

perävaunun luonnollisesta kulumisesta ja ympäristön vaikutuksista aiheutuneita vaurioita.

sinkkipellin luonnollista himmenemistä, mekaanisista vahingoista aiheutunutta ruostumista ja säänmuutoksista aiheutunutta karheutumista.

tavallisia huoltotöitä, sekä huolto- ja korjaustöissä käytettyjä nesteitä ( öljyt, jarrunesteet jne.)

Huom ! Maantiesuola ja muut hapot syövyttää sinkkipintaa ja altistaa raudan ruostumiselle. Pese perävaunu aina talviajon jälkeen.  Sinkin syöpyminen on luonnollinen reaktio kun sinkki joutuu happaman aineen tai suolan kanssa kosketuksiin.

Valmistaja korjaa viat valitsemallaan tavalla:

viallinen perävaunu tai viallinen osa korjataan jälleenmyyjän luona

viallinen perävaunu tai viallinen osa vaihdetaan uuteen

vahingonkorvaus ostajalle

Jos valmistaja vaihtaa vioittuneen perävaunun tai sen osan uuteen, vioittunut vaunu tai osa kuuluu valmistajalle.

Takuuaikana asennettujen osien takuu päättyy kohdan 7.2. mukaisesti.

Takuuaikana ilmenneiden vikojen poistamisen järjestää valmistaja tai jälleenmyyjä.

 

Reklamaatioraportti tulee laatia aina

Jos takuutöiden aikana ilmenee lisää huoltotöitä, valmistaja tai jälleenmyyjä on velvollinen

tiedottamaan siitä ostajaa. Lisätöiden kustannukset maksaa ostaja.

Huolto-ohjeittemme noudattaminen on perävaunun omistajan oman edun mukaista.

Vain säännöllinen huoltaminen johtaa pitkään käyttöikään ja varmempaan liikenneturvallisuuteen.

Jättäkää huolto, korjaukset tai rikkoontuneiden osien vaihto ammattilaisten tehtäväksi!

Perävaunun kuljetuksen valmistajan tehtaalle takuuhuoltoon hoitaa omistaja.