Huolto on tehtävä jälleenmyyjän luona tai jälleenmyyjän osoittamassa huoltopaikassa.
HUOMIO! Huolto-ohjeiden noudattaminen sisältyy takuuehtoihin!
Vain säännöllinen huoltaminen johtaa pitkään käyttöikään ja varmempaan liikenneturvallisuuteen. Jättäkää huolto, korjaukset ja rikkoontuneiden osien vaihto ammattilaisten tehtäväksi.

 

Huolto-ohjeet

 Ensimmäisen ajokerran jälkeen (huolto on tehtävä jälleenmyyjän luona tai jälleenmyyjän osoittamassa huoltopaikassa):

Tarkistakaa, ovatko renkaiden mutterit tiukasti kiinni. Tarvittaessa ne kiristetään.
HUOMIO! Renkaiden pultit löystyvät alkuvaiheessa. Tarkista pulttien kireys ensimmäisen ajokerran sekä jokaisen renkaidenvaihdon jälkeen.

Tarkistakaa, että vetokuula istuu varmasti kuulakytkimessä ja että mekaaniset osat varmasti liikkuvat. Tarvittaessa kytkimen liikkuvien osien pinnat voidellaan ohuella öljyllä (teflonpintaiset huoltovapaat vetokuulat eivät tarvitse voitelua!). BPW:n ja Knott:in vetokoukun viittojen merkinnät: - ei lukkiutunut; + lukkiutunut;X- vetokoukku on kulunut loppuun.

Tarkistakaa, että jarrut toimivat moitteettomasti.

Tarkistaka valot.

 

MUISTA!

Aina 10000 km: n välein (kuitenkin kerran vuodessa):
(huolto on tehtävä jälleenmyyjän luona tai jälleenmyyjän osoittamassa huoltopaikassa)

Pyörälaakereiden välys tarkistetaan. Tarpeen vaatiessa säädetään.

Enimmistö Betanet-malleista on varustettu huoltovapailla vesisuojatuilla laakereilla. Niillä Betanet-malleilla on huoltovapaat kompaktilaakereilla varustetut navat, jotka eivät tarvitse voitelua. Niiden kunto on kuitenkin syytä tarkistaa.

Lehtijousien peräosien kinnityksen voitelu.

Tarkistaka, että vetokuula istuu varmasti kuulakytkimessä ja että mekaaniset osat liikkuvat.

Tarkistaka renkaiden pulttien sekä valojen, lukkojen ja renkaiden toimivuus.

Jarrujärjestelmän tarkastus ja säätö.

Jarrupäällysteiden kulumisen tarkastus.

Renkaiden ilmanpaineen tarkastus

Nivelten rasvaus (ohuesti öljyllä)

Yleistarkastus

 

Perävaunun sähkö- ja valvontalaitteiden suhteen on huomioitava seuraavat seikat:

Perävaunua ei saa käyttää siten, että valolaitteet joutuvat veden kanssa kosketukseen, kuten peruuttaa tai ajaa veteen, niin että valolaitteet joutuvat veden alle. Tällöin saattaa sähkölaitteissa olla oikosulun vaara. Jos kuitenkin joudut kyseiseen tilanteeseen, irrota pistoke ajoneuvosta.

Valolaitteiden kytkentöjä ei saa muuttaa muuksi kuin valmistaja on ne standardin mukaan asentanut.

Valojen lamppujen kiinnityskannat saattavat ajan mittaan hapettua kosketuspinnoistaan, siksi ne kannattaa ajoittain tarkistaa ja puhdistaa huolellisesti. Valolaitteet eivät tarvitse muuta huoltoa kuin palaneiden tai rikkoutuneiden lamppujen vaihtamista uusiin.

HUOMIO! Mikäli suoritat sähkölaitteiden korjausta tai kytkentöjä, seuraa oheisen kytkentäkaavion ohjeita!

HUOMIO! Kun irrotat perävaunun ajoneuvosta, muista irroittaa pistotulppa ajoneuvon pistorasiasta ennen liikkeellelähtöä. Täten vältyt katkaisemasta johtoa tai rikkomasta pistokkeen kytkentää.

Knott-rumpujarrujen ja jarrujärjestelmän asennus, huolto ja säätö jarrutyypeille 16-1365,20-2425/1,25-2025,30-2261
Valmistelu tarkista ennen aloittamista , että jarrukomponentit ja jarrujärjestelmään liittyvät osat ovat vahingoittumattomia. Huollon yhteydessä säätötyöt aloitetaan aina jarruista. Pyörää pyöritetään aina ajosuuntaan. Jarrun levittäjä ei saa olla esi-jännitetty. Jarrutanko tulee tarvittaessa löysätä jarrutasaajasta. Tarkista, että jarrun levittäjä ja jarruvaijerit toimivat esteettömästi.

 

HUOLTO

 

Kuva 1:KNOTT rumpujarru 

Kuva 2: Jarrun pyörimissuunta

12: jarrukenkien säätöruuvi 
13: vaijerisuppilo
14: levittäjä
15: jarrukenkä
16: jarrukenkä peruutusautomatiikalla

1a. Jarrurumpu ja laakerit

vapauta jarrukengät avaamalla säätöruuvia (12)

avaa jarrurumpu irroittamalla pölysuoja jarrurummusta

avaa jarrurummun kiristysmutteri ja vedä jarrurumpu varovasti irti navasta

suojaa tai irroita laakerit rummusta ennen puhdistuksen aloittamista

laske irroitettu jarrurumpu tasaiselle pinnalle rummun tasopinta ylöspäin, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet eivät jää jarrurummun sisälle

puhdista jarrurummun sisäpinta jarrupölystä ja muista epäpuhtauksista esim paineilmalla tai jarrupuhdistusaineella

tarkista kartiolaakereiden laakerirasva, lisää tarvittaessa

2-rivinen viistokuulalaakeri (COMPACT-laakeri) on kestovoideltu ja huoltovapaa

mikäli laakerissa on tyypistä riippumatta havaittavissa kulumisesta johtuvaa väljyyttä, tulee laakeri korvata uudella huollon yhteydessä.

HUOMIO! COMPACT-KIRISTYSMUTTERI ON AINA UUSITTAVA RUMMUN AVAUKSEN YHTEYDESSÄ!Mutterissa on lukkokiristyselementti, joka aktivoituu kiristettäessä, ominaisuus katoaa avaamisen yhteydessä. Käytettyä mutteria ei saa käyttää uudelleen.

1b. Jarrumekaniikka

!tarkista, jarruvaijerien toiminta jarrutasaajilta (9,10) jarrujen levittäjälle (14) on esteetön

irroita jarruvaijeri adapteripalastaan vaijerisuppilon (13) sisältä ja tarkasta vaijerin kunto.

irroita tarvittaessa jarrukengät (15,16) jarrukilvestä avaamalla vetojouset (2kpl) jarrukenkien väliltä, sekä painejousi (1kpl), joka on kiinnitetty jarrukengästä jarrukilven taakse

TÄRKEÄÄ: huomioi jarrukenkien asennussuunta!

puhdista kiinnitysjouset sekä painejousi jarrupölystä ja muista epäpuhtauksista esim. paineilmalla tai jarrupuhdistusaineella.Mikäli jouset ovat kuoleentuneet, tulee ne korvata uusilla alkuperäisvaraosilla. Tarvittaessa irroita ja puhdista myös levittäjä sekä kiilapultti ja kiilapalat. Tarkasta jarrukenkien kitkamateriaalin riittävyys. Mikäli kitkapinta on vioittunut tai se on kulunut loppuun tulee jarrukengät korvata uusilla alkuperäisvaraosilla.

Kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, kiinnitä jarrukengät, kiilapultti, levittäjä sekä muut osat paikoilleen. Kytke jarruvaijeri adapteripalaan. Ennen rummun kiinnitystä tarkista jarrun pyörimissuunta: oikea pyörimissuunta on vaijerisuppilosta painejouseen päin. Oikein asennetuissa jarrukengissä painejousen kannan tulee olla näkyvissä kulkusuuntaa kuvaavan nuolen suuntaan. Kiinnitä jarrurumpu paikalleen ja kiristä mutterilla. Compact-laakerin mutterin kiristysmomentti on 280Nm (28kpm). Kartiolaakereiden kireys tulee tarkistaa 500km käytön jälkeen ja tarvittaessa suorittaa jälkikiristys.

 

Puhdistus

HUOMIO! Maantiesuola  vaurioittaa kuumasinkittyä pintaa – pese vaunu aina huolellisesti talviajon jälkeen. Takuu ei korvaa maantiesuolan aiheuttamaa ruostumista tai sinkin syöpymistä.  Vain säännöllinen huoltaminen johtaa pitkään käyttöikään

 Perävaunu pestään samalla tavalla kuin auto. Tavallinen autoshampoo sopii erinomaisesti normaalin lian puhdistukseen. Huuhdellaan vedellä.
Öljy, asfaltti ja vastaava lika puhdistetaan autolle tarkoitetulla rasvanpoistoaineella.